Selle veebilehe korrektseks töötamiseks, kasutamise analüüsimiseks ning külastajatele parima kasutusmugavuse pakkumiseks paigutame lehe kasutaja seadme veebibrauserisse nn küpsised (ingl cookie). Küpsised on väikesemahulised tekstifailid.

Milleks küpsiseid kasutame?

Tänu küpsistele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta kasutaja varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Lehe toimimiseks vajalikud küpsised aitavad meil muuta veebilehe paremini kasutatavaks. Kuna neid küpsiseid on vaja teenuste turvaliseks pakkumiseks, ei ole külastajal võimalik neist keelduda.

Funktsionaalsed küpsised võimaldavad salvestada teavet, mis muudavad seda, kuidas ja mida veebilehel kuvatakse ning kuidas see toimib. Näiteks võimaldab see küpsis kuvada külastajale vestlusrobotit.

Statistikaküpsised aitavad mõista, kuidas külastaja veebilehte kasutab. Statistikaküpsised annavad meile infot, mille põhjal parendada kliendikogemust.

Reklaamiküpsised aitavad meil sihitud reklaame näidata. Nende küpsiste eesmärk on kuvada külastajale internetis asjakohaseid reklaame.

Kasutame järgnevate kolmandate isikute (Google Analytics, Google Ads, Meta) küpsiseid.

Kuidas keelata küpsiseid oma veebilehitsejas?

Kui veebilehe külastaja soovib küpsiste kasutamise keelata, tuleb muuda oma veebibrauseris selle kohta antud nõusolekuid. Selle kohta saad lähemalt lugeda veebilehelt https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies/.

Küpsiste nõusoleku muutmine või tühistamine

Veebilehe külastajal on võimalik igal ajal muuta, milliseid küpsiseid lubatakse meil kasutada. Lehe toimimiseks vajalikest küpsistest loobuda võimalik ei ole.